pdt-hkk-2
HAKKIMIZDA

2014 yılında dans, tiyatro, fotoğraf, prodüksiyon ve sahne sanatlarının bütün alanlarında ortak bir paylaşım alanı yaratmak ve yeni eserler üretmek amacıyla kurduğumuz Platform Sanat olarak, pek çok topluluğa ev sahipliği yaptık. Bu süreç içerisinde modern, klasik ve fiziksel tiyatro eserlerinden oluan bir repertuvara sahip anlatımcı ve dışavurumcu bir dans/hareket topluluğu oluşturma hedefimizi Platform Dance Theatre
topluluğunu kurarak gerçekletirdik.

Amacımız; toplulukla birlikte, dans ve tiyatro teknikleri, koreografi ve yaratıcılık üzerine eğitimler vermek, konuyla ilgili yetenek ve bilgileriyle topluluğa yarar sağlayacak bireyler
yetiştirmektir.

Platform Dance Theatre’ı kurma amacımız; özel, alternatif bir dans kampanyası oluşturmaktır. Koreograf ve dansçıların dikkat çekmek istedikleri konu ve olayları dans ile seyircilere sunabilmeleri, onları düşündürebilmeleri, hem sanat dünyasına hem de topluma yeni ufuklar açabilmeleri için özgür bir sanat ortamı sağlayarak yeni bir platform
yaratmaktır.

young and beautiful dancer posing in studio