pdt-hkk-2
PLATFORM SANAT

Platform Sanat dansı temel alarak, genel bir çerçevede sanatsal bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyerek kurulmuştur. Sanat merkezimizde her yaş grubundan sanata gönül vermiş kişilere sahne sanatları ve bunun destekleyen alanlarda eğitimler verilmektedir. Kurucumuz Deniz Atlı kapsayıcı bir eğitim merkezi ihtiyacını karşılamak amacıyla çok yönlü teknik ve bilgi birikimine ihtiyaç olduğu düşüncesiyle Platform Sanat’ı hayata geçirmiştir. Kendisi bu alanlardaki birikimi, Türkiye ve yurt dışında pek çok eğitim ve çalışma sonucunda sağlamıştır. Bu çalışmaların kendisine kazandırdığı disiplin, vizyon ve yaratıcılığı başkalarına sunmak temel güdüsüdür. Bireye kendisini ve bedenini ele alarak, vücut farkındalığı kazandırmak, kendi bedenini tanıtmak ve onu istediği form ve estetikte sahne sanatları alanında kullanabilmesini sağlamak hedefiyle eğitimler verilmektedir. Platform Sanat olarak, özgün ve sorgulayıcı bir sanat bakışı kazandırmak amacı ile öğrencilerimizi konusunda yetkin sanatçı ve eğitmenlerle bir araya getiriyoruz.

pdt-hkk-2